Update m.b.t. versoepeling maatregelen

Beste Leden/sportvrienden,  

 

Het kabinet wil op 5 juni a.s. Stap 3 in het openingsplan gaan zetten. Dit houdt in dat het kabinet een aantal maatregelen wil gaan versoepelen of aanpassen.

Formeel heeft het kabinet wel een belangrijke voorwaarde gesteld: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet wel blijven dalen. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, wordt de “pauzeknop” alsnog ingedrukt. De derde stap wordt dan uitgesteld.

 

Vanaf zaterdag 5 juni a.s. gelden de volgende aanpassingen: 

Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel, en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. 

Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.

Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.  Dubbel en singel partijen zijn beide toegestaan voor alle leeftijden;

Binnen moet een mondkapje gedragen worden. Maar deze mag af tijdens het sporten. 

Reserveren (registratielijst ter plaatse) en een gezondheidscheck (vragenlijst ter plaatse) zijn verplicht.

Kleedkamers en douches zijn geopend. 

Sportkantines zijn open. Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca. 

Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 

Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. 

Publiek (binnen en buiten) is niet toegestaan bij zowel trainingen als wedstrijden.

 

Verder gelden nog altijd de volgende algemene richtlijnen:

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak: dit geldt voor iedereen; 

personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand, behalve tijdens de sportbeoefening; 

vermijd drukte; 

was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

schud geen handen; 

neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;

Het vorig en huidig kwartaal hebben we zoals eerder aan jullie gecommuniceerd geen contributie geïncasseerd, i.v.m. het hervatten van het gebruik van sporthal Rumpen zullen wij binnenkort wel weer contributie gaan incasseren, te weten voor het 3e kwartaal van 2021, deze incasso zal begin juli plaatsvinden. 

 

Mochten hierover nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

 

Met vriendelijke groeten.

Bestuur BC Brunssum