Informatie

 

Speeltijden Junioren Senioren
Dinsdag 19.30 – 22.00
Donderdag 18.00 – 20.30 19.30 – 22.00
Zaterdag 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00
Contributie Junioren Senioren
Prijs per jaar €150,00 €222,00
Prijs per kwartaal € 37,50 € 55,50
Competities   Junioren/Senioren
Prijs NBB per jaar €10,00 €15,00
 
Tijdens de vakantieperiodes en feestdagen (kerst, carnavalsdinsdag-, zomervakantie en Koningsdag) en de speciaal aangewezen weekenden, is er normaal gesproken geen badminton. Mocht er door onvoorziene omstandigheden geen badminton zijn, wordt dit tijdig via de website en onze Facebookpagina gecommuniceerd. 
 
 
 
 
De contributie wordt altijd via automatische incasso in de eerste week van de kwartalen overgemaakt naar NL 06 INGB0003425564 ten name van B.C.Brunssum. 
 
Officieel lid van B.C.Brunssum bent U na:
– inlevering van het aanmeldingsformulier;
 
 
Introducé(e): € 5,00 per keer (na voorafgaande goedkeuring door een bestuurslid)
 
Opzegging van Uw lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de secretaris.
 
Sporthal:
 
Sporthal
 
Sporthal Rumpen
Heugerstraat 2
6443 BS BRUNSSUM
 
Telefoon: 045 5270016