Informatie

Speeltijden Junioren Senioren
Dinsdag 19.30 – 22.00
Donderdag 18.00 – 20.30 19.30 – 22.00
     
Contributie Junioren Senioren
Prijs per jaar €150,00 €222,00
Prijs per kwartaal € 37,50 € 55,50
Competities   Junioren/Senioren
Prijs NBB per jaar   €15,00
 
De contributie wordt altijd via automatische incasso in de eerste week van de kwartalen overgemaakt naar NL 06 INGB0003425564 ten name van B.C.Brunssum.
 
Officieel lid van B.C.Brunssum bent U na:
– inlevering van het aanmeldingsformulier;
 
 
Introducé(e): € 5,00 per keer (na voorafgaande goedkeuring door een bestuurslid)
 
Opzegging van Uw lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de secretaris.
 
Sporthal:
 
Sporthal
 
Sporthal Rumpen
Heugerstraat 2
6443 BS BRUNSSUM
 
Telefoon: 045 5270016