privacy

Privacy verklaring

Badmintonclub Brunssum is een sportvereniging gevestigd in Brunssum. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 40187152.

In deze privacy verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
De beheerder van de website & de voorzitter van de vereniging zijn de verantwoordelijk omtrent de  Gegevensbescherming van Badminton Club Brunssum. Hij/zij is te bereiken via info@bcbrunssum.nl

 

Persoonsgegevens leden:

In dit overzicht wordt aangegeven op welke manier we van de persoonsgegevens van de leden verwerken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:

      Voornaam, voorvoegsels, achternaam

         Adres

         Geboortedatum

         Geslacht

         Telefoonnummer

         E-mailadres

         Bankrekeningnummer

         Bondsnummer

 

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van:

         De ledenadministratie

         Innen van contributiegelden

         Communicatie over de vereniging

 

Verstrekking aan derden (beperkte gegevens):

         Badminton Nederland (ten behoeve van de bondscontributie)

         Gemeente Brunssum (ten behoeve van de subsidie)

 

Website:

In dit overzicht wordt aangegeven hoe Badmintonclub Brunssum persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

Onze privacy gegevens in het kort:

         Wij verzamelen alleen noodzakelijke & analytische gegevens;

         Wij gebruiken alleen uw gegevens om contact met u op te nemen;

         Wij delen geen gegevens met derden zoals met Google, Facebook en/of onze hosting provider;

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Badmintonclub Brunssum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

         Naam

         Telefoonnummer

         E-mailadres

         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld via het bericht veld)

         Internetbrowser en apparaat type

 

Beeldmateriaal

Er kunnen ten alle tijden foto’s, filmpjes gemaakt worden ter promotie voor de badmintonclub Brunssum. Dit beeldmateriaal wordt op onze website gepubliceerd ter verslaglegging van de gedane activiteiten. Indien u het hiermee niet eens bent, kunt u dit melden via info@bcbrunssum.nl. Het bestuur zal dit beoordelen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Badmintonclub Brunssum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bcbrunssum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Badmintonclub Brunssum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Badmintonclub Brunssum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bcbrunssum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Badmintonclub Brunssum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Badmintonclub Brunssum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bcbrunssum.nl